Phalana Abbayi Phalana Ammayi (Telugu)

Phalana Abbayi Phalana Ammayi (Telugu) Poster

Details

Drama

2 hr 09 min

Opened March, 15th 2023

NR

Cast

Naga Shaurya
Jamie-Lee Beacher
Sarah Lockett
Malvika Nair
Melvyn Rawlinson
Srinivas Avasarala
Arjuna
Varanasi Soumya

Director

Srinivas Avasarala

Writer

Srinivas Avasarala